วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แปรรูปสะตอแช่แข็งส่งออกต่างประเทศ

สะตอ ผักพื้นเมืองที่นิยมรับประทานกันมากในภาคใต้ แต่วันนี้โกอินเตอร์ไปถึงประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วนะคะ หลังผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แปรรูปทำสะตอแช่แข็งส่งออก เพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างรายได้ให้กับการเกษตรเป็นอย่างมาก

สะตอเป็นพืชพื้นเมืองที่ปลูกกันมากในภาคใต้ ช่วงฤดูกาลจะล้นตลาด ช่วงนอกฤดูจะขาดตลาด กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงคิดเพิ่มมูลค่าสะตอโดยการแปรรูปทำสะตอแช่แข็งส่งออกไปยังมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย โดยรับซื้อสะตอจากเกษตรกรในพื้นที่เฉลี่ยปีละ 20-30 ล้านบาท ผ่านผู้รวบรวมในพื้นที่ นำมาแปรรูปในโรงงานเอกชนที่ตั้งอยู่ในตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออกจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.นราธิวาส ซึ่งมีปีนี้มียอดสั่งซื้อจากต่างประเทศแล้ว 15-20 ล้านบาท

กระบวนการแปรรูปใช้แรงงานคนในพื้นที่กว่าร้อยคน ปอกเปลือกสะตอ นำไปเก็บในห้องพักแช่เย็นที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ก่อนจะนำไปฟรีซหรือแช่แข็งที่จุดเยือกแข็งอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียล  เพื่อรักษาความสด บรรจุถุงน้ำหนัก 100 กรัม จำหน่ายถุงละ 59 บาท พร้อมส่งออกไปต่างประเทศ โดยมีตลาดเป็นร้านอาหารไทยในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และตลาดการค้าที่สิงคโปร์เพื่อส่งออกไปยังกลุ่มประเทศยุโรปต่อไป การแปรรูปสินค้าเกษตรจึงทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างดี

นอกจากการแปรรูปสะตอแช่แข็งแล้ว โรงงานเอกชนแห่งนี้ยังมีการแช่แข็งผลผลิตการเกษตรตามฤดูกาลอีกด้วย เช่น ทุเรียน ลองกอง มังคุด เงาะ และพืชผักอีกหลายชนิด ช่วยกระจายผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกสู่ต่างประเทศได้ ทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในพื้นที่กว่าร้อยล้านบาทต่อปี


ขอบคุณข้อมูลจาก เกษตรทำเงิน- สำนักข่าวไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น